Om oss

Stuorajavrre Ealahusservvis formål:

Stuorajavvre næringsforening er en interesseforening for alle som har interesser til området rundt Stuorajavri i Kautokeino kommune. Hovedmålet med foreningen er å jobbe aktivt for at innlandsfisk skal bli populær som matfisk.
Medlemmene er fiskere, samlere og fritidsbrukere av området. Foreningen har i løpet av sin korte eksistens fått gjennomført en rekke oppgaver for sine medlemmer og andre.
.

mobilnr: 90513544.
Organisasjonsnr: 988209082.
Medlemskontigent for voksne kr 50. Medlemskontigent for barn og støtte medlemmer kr 25.
Medlemskontigent betales til kontonr: 1506 14 86566 eller vipps 561553

Alle er hjertelig velkommen å bli medlemmer.

Styret består av:
Leder: Ragnhild Muotkajærvi
Nest leder: Magnar Evertsen
Styremedlem: John Mikkel Gaup
Kasserer/Styremedlem: Johan Aslak Sara
Sekreter/Styremedlem: Nils Ante Gaup

 

 

Vedtekter for Stuorajavvre Ealahussearvi/ Næringsforening

 Pkt.1 Foreningens navn skal være Stuorajavvre Ealahussearvi /Næringsforening.

Pkt.2 Foreningens formål: Foreninga skal arbeide for å fremme næringsutvikling i stuorajavre området, samt å tilrettelegge for friluftsliv for foreningens medlemmer og andre.

Foreningen skal ikke drive forretningsdrift, men bistå og tilrettelegge for medlemmenes.

Foreningens inntekter skal komme fra dugnadsarbeid og annen foreningsvirksomhet.

Pkt.3 Styret: Består av 5 medlemmer:

Leder.

Nestleder.

Sekretær.

Kasserer.

Styremedlem.

I tillegg kommer 2 varamedlemmer og 2 revisorer.

Leder og nestleder velges for 2 år av gangen, resten av styret velges for 1 år.

Pkt.4 Årsmøtet skal behandle følgende saker:

-Årsmelding.

-Regnskap med revisjonsberetning.

-Budsjett.

-Valg.

-Medlemskontigent.

Pkt.5 Innkalling til årsmøtet skal skje med 2 ukers varsel, og kunngjøres med skriftlig innkalling av medlemmer og med oppslag.

Pkt.6 Dersom 2/3 av medlemmene ønsker det, skal det avholdes ekstraordinert årsmøte.

Pkt.7 Oppløsning av foreningen. Kan kun skje på ordinert eller ekstra ordinert årsmøte, og ved at minst 2/3 av de fremmøtte krever dette. Ved oppløsning overføres foreningens aktiva til annen veldedig organisasjon i kommunen. Hvilken bestemmes av årsmøtet, som skal være avholdt innen 31 januar.

Pkt.8 Kun fullt betalende medlemmer har stemmerett. Eventuelle støttemedlemmer har tale og forslagsrett.