Nyheter

Sikfestivalen 2020 er avlyst pga corona viruset.

ÅRSMØTE /JAHKEČOAHKKIN

ONSDAG 3. APRIL 2019 KL 1700

PÅ KULTURHUSET

Saker/ Áššit

  1. Åpning/ ráhpan
  2. Valg av møteleder og sekretær/Válljet čoahkkinjođiheaddji ja čálli
  1. Årsmelding/Jahkedieđáhus
  2. Regnskap/Rehketdoallu 2018
  3. Kontingent/Miellahttomáksu
  4. Budsjett/Bušeahtta 2019
  5. Innmeldte saker/ Dieđihuvvon áššit
  6. Valg/Válggat

VELKOMMEN

For Stuorajávrri Ealáhussearvi

Leder Ragnhild Muotkajærvi

Lotteri 2018

Som vanlig har vi lotteri i forbindelse med skifestivalen. Masse fine premier. Loddet er også en billett for å delta i fiskekonkurransen.

Perletur

Da er Goaskinvárri også med på Perletur. Stuorajávrri Ealáhussearvi har tilrettelagt løypa med benker og trasè.

Sikfestivalen 2018

Arrangeres 4 august fra kl 1100.